Từ khóa:

kế toán thuế

Những nguyên tắc gì mà kế toán thuế cần lưu ý khi thanh tra thuế?

Những nguyên tắc gì mà kế toán thuế cần lưu ý khi thanh tra thuế?

Thứ hai, 18/04/2022 | 21:46
Thanh tra thuế là thử thách cao nhất đối với kế toán thuế. Để có thể làm việc với các cán bộ thuế thì kế toán thuế phải đủ cứng và lưu ý những nguyên tắc sau.
Kế toán thuế là gì? Công việc phải làm kế toán thuế?

Kế toán thuế là gì? Công việc phải làm kế toán thuế?

Thứ tư, 09/02/2022 | 16:47
Kế toán thuế nắm vai trò quan trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ 1 doanh nghiệp nào. Kế toán thuế là gì? Công việc phải làm của kế toán thuế?
Vai trò của kế toán thuế với doanh nghiệp?

Vai trò của kế toán thuế với doanh nghiệp?

Thứ ba, 18/01/2022 | 14:51
Kế toán thuế là vị trí rất quan trọng và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp. Công việc hằng ngày kế thuế làm những gì?
Đăng ký trực tuyến