Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị?

Thứ hai, 17/01/2022 | 15:59

Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu đối với tất cả các đơn vị, doanh nghiệp. Là người phụ trách, chỉ đạo chung các hoạt động của bộ phận kế toán.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị
Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị HCNS

Trong đơn vị HCNS, kế toán trưởng là quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến tài chính, kế toán. Giữ vai trò quan trọng trong bộ máy vận hành của đơn vị, tổ chức. Cụ thể công việc:

 • Lãnh đạo phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước đơn vị về tất cả hoạt động có liên quan đến phòng kế toán.
 • Quyết định về cơ cấu tổ chức nhân sự của phòng kế toán, đưa ra đánh giá năng lực của mọi nhân viên trong phòng.
 • Chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất nhằm thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác các thành viên trong phòng kế toán.
 • Có nhiệm vụ quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến tài chính, kế toán.
 • Tham gia các cuộc họp giao ban của cơ quan, họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của phòng hoặc cần đến sự phối hợp, kiểm tra đào tạo kế toán cho nhân viên.
 • Tham mưu cho giám đốc về chính sách và kế hoạch tài chính của đơn vị.
 • Soạn thảo, tổng kết và đưa ra tình hình hoạt động của phòng cho giám đốc đơn vị thường xuyên; Kế toán trưởng có nhiệm vụ tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của giám đốc.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong đơn vị sự nghiệp

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các công việc liên quan đến kế toán. Cụ thể như là:

 • Ghi chép đồng thời phản ánh tình hình luân chuyển, sử dụng tài sản, tiền vốn, vật tư, quá trình hình thành kinh phí. Bên cạnh đó sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống.
 • Thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các định mức, tiêu chuẩn của nhà nước.
 • Ngoài ra, kế toán trưởng có nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ chính sách của nhà nước.
 • Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán ở các đơn vị cấp dưới.
 • Lập đồng thời nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính đúng hạn theo quy định. Hơn nữa, cần cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng dự toán , các định mức chỉ tiêu. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.
Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong ngân hàng
Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong ngân hàng

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong ngân hàng

Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đóng vai trò trong việc kiểm soát dòng tiền trong các hoạt động tài chính lỗ, lãi trong công ty. Cụ thể, nhiệm vụ của kế toán trưởng ngân hàng chính là:

 • Nộp tiền ra ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động của công ty.
 • Định khoản và nhập vào máy các chứng từ tiền gửi, ký quỹ, ký cược, tiền vay ngân hàng.
 • Nhận và sắp xếp nội dung các chứng từ nhận từ các ngân hàng.
 • Rà soát các đơn xin bảo lãnh ngân hàng khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng của các bộ phận .
 • Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đồng thời đóng dấu trước khi nộp ra ngân hàng.
 • Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày một cách thường xuyên. Báo cáo cho trưởng phòng nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
 • Kiểm tra tăng giảm của tiền gửi ngân hàng bằng cách kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để. Báo cáo cho các trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
 • Nhiệm vụ, trách nhiệm kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
 • Kiểm tra tính đún đắn đối với các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.
 • Lập và nộp hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán. Tiến hành lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)…và nộp ra ngân hàng.
 • Đối chiếu chứng từ báo có, báo nợ, báo vay, báo trả vay.
 • Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
 • Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
 • Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng. Đồng thời theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
 • Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng, tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC. Theo dõi, liên lạc và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng.
 • In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát.
 • In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.
 • Tổ chức lưu trữ chứng từ.
 • Làm bút toán chênh lệch tỷ giá, đối soát với Kế toán công nợ để theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, thanh toán cho nhà cung cấp vào cuối tháng.
Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong kho bạc
Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong kho bạc

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong kho bạc

Kế toán trưởng trong kho bạc chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động liên quan thanh toán, thu chi ngân sách nhà nước. Được quy định tại Điều 7 Thông tư 77/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành về việc hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và các nghiệp vụ kho bạc nhà nước, theo đó:

 • Kế toán trưởng kho bạc có nhiệm vụ thu thập, ghi chép, xử lý và quản lý dữ liệu tập trung trong toàn bộ hệ thống, bao gồm: tình hình quản lý, phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp; thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; các khoản vay và tình hình trả nợ của ngân sách nhà nước; các loại tài sản do kho bạc quản lý và các hoạt động của kho bạc.
 • Bên cạnh việc kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, thanh toán và các chế độ, quy định khác của nhà nước. Thì các vấn đề liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước, vay trả nợ của NSNN và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN.
 • Kế toán phải chấp hành chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định như cung cấp các số liệu, thông tin kế toán cần thiết đầy đủ, kịp thời chính xác. Đưa ra thông tin kế toán phục vụ quản lý, điều hành, quyết toán NSNN, công tác quản lý nợ và điều hành các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tài chính và hệ thống KBNN một cách kịp thời.

Xem thêm: ultv.edu.vn

TheAnh

Từ khóa: kế toán trưởng
Các điều kiện để trở thành kế toán trưởng

Các điều kiện để trở thành kế toán trưởng

Kế toán toán trưởng là chức vụ cực kỳ quan trọng trong bất cứ tổ chức cơ quan, doanh nghiệp nào, vậy kế toán trưởng cần đáp ứng yêu cầu chung gì?
Muốn làm nhân viên ngân hàng nên học tốt ngành gì? Học kế toán có theo ngành này được không?

Muốn làm nhân viên ngân hàng nên học tốt ngành gì? Học kế toán có theo ngành này được không?

Nhân viên ngân hàng là nghề nghiệp mơ ước của nhiều bạn trẻ. Đây là vị trí vừa có môi trường phát triển tốt vừa có mức thu nhập hấp dẫn.
Có nên học ngành Kế toán hay không?

Có nên học ngành Kế toán hay không?

Đây là nỗi boăn khoăn của các học sinh có dự định đăng ký xét tuyển ngành Kế toán. Bên cạnh đó, nhiều luồng thông tin trái chiều về cơ hội nghề nghiệp của ngành Kế toán cũng làm nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về lĩnh vực làm việc của ngành này.
Cách xử lý việc chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân

Cách xử lý việc chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân

Hiện nay, với những ưu điểm vượt trội khi thực hiện giao dịch online, việc chuyển tiền từ tài khoản công ty sang cá nhân hoặc chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào công ty là việc thường xuyên xảy ra.
Đăng ký trực tuyến