Thông báo về việc nộp học phí lần thứ 6 ngành Thú y Lớp Y154201, Y153601, Y153001

Thông báo về việc nộp học phí lần thứ 6 ngành Thú y Lớp Y154201, Y153601, Y153001

Thông báo về việc nộp học phí lần thứ 6 ngành Thú y Lớp Y154201, Y153601, Y153001
Thông báo về việc nộp học phí lần thứ 3 ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học Lớp C164201, C163601, C163001, C164203, C163603, C163003

Thông báo về việc nộp học phí lần thứ 3 ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học Lớp C164201, C163601, C163001, C164203, C163603, C163003

Thông báo về việc nộp học phí lần thứ 3 ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học Lớp C164201, C163601, C163001, C164203, C163603, C163003
Tuyển dụng Giáo viên thể dục thể thao, HLV dạy bóng đá tại Tp Nam Định

Tuyển dụng Giáo viên thể dục thể thao, HLV dạy bóng đá tại Tp Nam Định

Trường Đại học Lương Thế Vinh là một trong những Trường Đại học được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng có hệ thống 8 sân bóng đá phục vụ cho việc dạy và học giáo dục thể chất.
Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường năm 2024

Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường năm 2024

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường năm 2024
Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

Thực hiện Sứ mệnh và Chiến lược phát triển đến năm 2025, trong đó định hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội với nhiều mô hình đào tạo đặc sắc.
Đăng ký trực tuyến