Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Lương Thế Vinh

Giới thiệu Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Lương Thế Vinh

Giới thiệu Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Lương Thế Vinh

Khoa Y Học Cổ Truyền là một trong những khoa được Trường Đại học Lương Thế Vinh đầu tư nhiều tâm huyết và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo Đại học ngành Bác sĩ Y học cổ truyền do tiến sĩ Y học cổ truyền Đỗ Minh Hiền làm Trưởng Khoa.
Giới thiệu Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Lương Thế Vinh

Giới thiệu Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Lương Thế Vinh

Khoa Y Học Cổ Truyền là một trong những khoa được Trường Đại học Lương Thế Vinh đầu tư nhiều tâm huyết và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo Đại học ngành Bác sĩ Y học cổ truyền do tiến sĩ Y học cổ truyền Đỗ Minh Hiền làm Trưởng Khoa.
Quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Trường Đại học Lương Thế Vinh

Quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Trường Đại học Lương Thế Vinh

Trường Đại học Lương Thế Vinh được thành lập theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg, ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ, có trụ sở tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.
Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu nhà trường
Hội đồng trường

Hội đồng trường

Hội đồng Trường Đại học Lương Thế Vinh
Đăng ký trực tuyến