Nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng

Thứ tư, 16/03/2022 | 09:25

Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” Phó TT Vũ Đức Đam đã ký.

Nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng
Nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng

Mục tiêu chung của chường trình

Theo thông tin tổng hợp từ Ban truyền thông Đại học Lương Thế Vinh, mục tiêu chung của Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, từ đó xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, bản lĩnh vững vàng, có tri thức, văn hoá, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; sàng lọc, nhận diện được các thông tin "xấu", "độc", tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần tích cực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chương trình phấn đấu đến năm 2025 trên 90% cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên MXH; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng. Đến năm 2025, có trên 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 90% thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động "Thanh niên Việt Nam".

Chương trình phấn đấu đến năm 2025, đạt 90% cán bộ đoàn, hội, đội; 80% đoàn viên, hội viên, 70% thanh niên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; 70% thiếu niên, nhi đồng được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các chỉ tiêu tương ứng.

Đồng thời, đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 95% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ trung ương tới cơ sở thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất. Đến năm 2030, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn, trường học, công sở các cấp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi.

kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh, hữu ích
Học kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh, hữu ích

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Với những mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên không gian mạng; xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Cùng với đó là tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Trường đại học Lương Thế Vinh luôn trú trọng tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn sinh viên các kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh, hữu ích; nhận biết, sàng lọc và một số biện pháp tự bảo vệ bản thân trước những luồng thông tin không chính thống, chưa được kiểm duyệt. Giao cho Khoa Công nghệ thông tin triển khai các hoạt động định hướng sinh viên cách tiếp cận và tự bảo vệ mình trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, chú trọng giáo dục văn hóa ứng xử trên môi trường internet, trên các diễn đàn, trên các mạng xã hội. Khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập, nghiên cứu khoa học, giải trí lành mạnh. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục liên quan đến sinh viên; phổ biến Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet đến sinh viên thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Thí sinh khi đăng ký nguyện vọng cần lưu ý gì?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Thí sinh khi đăng ký nguyện vọng cần lưu ý gì?

Thí sinh có hơn 10 ngày để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quá trình này sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 18/7 và kéo dài cho đến hết ngày 30/7.
Điểm sàn tuyển sinh năm 2024 của các trường đại học Y, Dược là bao nhiêu?

Điểm sàn tuyển sinh năm 2024 của các trường đại học Y, Dược là bao nhiêu?

Vừa qua, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với nhóm ngành Y, Dược có mức điểm sàn tối thiểu trong khoảng 19-22,5 điểm.
Điểm sàn nhóm ngành y dược năm 2024 cao nhất 22.5 điểm

Điểm sàn nhóm ngành y dược năm 2024 cao nhất 22.5 điểm

Bộ Giáo dục công bố điểm sàn nhóm ngành y dược năm 2024 theo đó 11 nhóm ngành y dược có mức điểm sàn tối thiểu trong khoảng 19 - 22,5 điểm. 
Quy định chứng chỉ kỹ năng nghề dạy thực hành nghề nghiệp theo hướng linh hoạt như thế nào?

Quy định chứng chỉ kỹ năng nghề dạy thực hành nghề nghiệp theo hướng linh hoạt như thế nào?

Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH mới ban hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra nhiều điểm mới và thay đổi lớn trong cách xác định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như trong cách đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp so với quy định trước đây...
Đăng ký trực tuyến