Nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2022-2030

Thứ sáu, 18/02/2022 | 11:02

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là hoạt động cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Mục tiêu phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và các giải pháp thực hiện.

Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và CĐSP giai đoạn 2022-2030”. Đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký phê duyệt tại Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022.

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học
Kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Mục tiêu chung của hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Mục tiêu chung của Chương trình là phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và CĐSP ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng khung bảo đảm chất lượng ASEAN. Góp phần quan trọng thúc đẩy tự chủ giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Trong giai đoạn 2022-2025: Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các cơ sở giáo dục đại học và CĐSP được cơ bản hoàn thành; năng lực hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và CĐSP được nâng cao.

Cụ thể, 100% các cơ sở giáo dục đại học và CĐSP hoàn thành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong với mục tiêu, chính sách, nguồn lực, nhiệm vụ, kế hoạch, các quy trình bảo đảm chất lượng và hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng được xác định rõ ràng phù hợp với tầm nhìn, mục tiêu, sứ mạng và điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo trong từng giai đoạn trên cơ sở các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong nước và nước ngoài; 100% cơ sở giáo dục đại học và CĐSP hoàn thành tự đánh giá, 95% cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng chu kỳ kiểm định lần thứ nhất; 70% cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng chu kỳ kiểm định lần thứ hai.

Về nhân lực thực hiện kiểm định: Cần có ít nhất 750 người được cấp thẻ kiểm định viên; 100% kiểm định viên được bồi dưỡng chuyên sâu về công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục trong đó có 5% kiểm định viên có chứng nhận và tham gia hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế…

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026-2030: Phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học và CĐSP; phát triển bền vững hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và CĐSP.

Trong đó, 100% cơ sở giáo dục đại học và CĐSP phát triển hệ thống đảm chất lượng bên trong để thực thi hiệu quả mục tiêu chiến lược và văn hóa chất lượng của CSĐT; 100% cơ sở giáo dục đại học và CĐSP đạt tiêu chuẩn chất lượng theo các chu kỳ kiểm định phù hợp; 100% các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trong nước tự đánh giá theo khung tiêu chuẩn đánh giá của khu vực ASEAN, trong đó 20% đạt theo tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục quốc tế.

Đến năm 2030 có ít nhất 1500 người được cấp thẻ kiểm định viên; 100% công chức, viên chức, người lao động làm việc ở các vị trí trong cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học, CĐSP về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục được bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tham mưu xây dựng và thực thi chính sách, quy định về bảo đảm và kiểm định chất lượng GD, trong đó có 35% cán bộ, chuyên viên được tập huấn, đào tạo bởi chuyên gia quốc tế và khu vực.

Sinh viên đại học
Sinh viên đại học

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về bảo đảm và kiểm định chất lượng GD đối với giáo dục đại học và CĐ sư phạm; nâng cao năng lực của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các cơ sở đào tạo; phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng chính sách về bảo đảm và kiểm định chất lượng; nâng cao chất lượng và bảo đảm về số lượng kiểm định viên đáp ứng theo các tiêu chuẩn quốc gia và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan lập kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, chỉ đạo các cơ sở đào tạo trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ của Chương trình và kiểm tra việc thực hiện.

Thực hiện Chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và CĐSP giai đoạn 2022-2030 của Thủ tướng, Trường Đại học Lương Thế Vinh luôn trú trọng công tác kiểm định cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chương trình đào tạo để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Nhà trường đặc biện quan tâm đội ngũ làm công tác kiểm định của phòng Đảm bảo chất lượng, cử cán bộ của phòng tham gia tập huấn các lớp về kiểm định chất lượng giáo dục đại học do đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Công tác kiểm định chất lượng giúp nhà trường nâng cao vị thế, nâng cao uy tín tuyển sinh đại học và hoạch định chiến lược phát triển trong tương lai phù hợp với tuyên bố về mục tiêu, sứ mạng của nhà trường.

Tuyển sinh đại học 2022: Nhiều trường đào tạo giáo viên xét tuyển bổ sung

Tuyển sinh đại học 2022: Nhiều trường đào tạo giáo viên xét tuyển bổ sung

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, sau khi hết thời hạn nhập học lên hệ thống (30/9), đã có nhiều trường sư phạm, trường có ngành đào tạo giáo viên thông báo xét tuyển bổ sung.
Tuyển sinh đại học 2022: Vẫn còn trên 100.000 thí sinh trúng tuyển chưa xác nhận nhập học

Tuyển sinh đại học 2022: Vẫn còn trên 100.000 thí sinh trúng tuyển chưa xác nhận nhập học

Kết thúc thời gian xác nhận nhập học theo quy định, nhiều trường đại học phía Bắc cho biết tỷ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận lên đến gần 100% so với chỉ tiêu tuyển sinh.
Ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp trong CAND

Ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp trong CAND

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 19-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023. Bộ trưởng Bộ CA phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023
Phương án tuyển sinh đại học năm 2023

Phương án tuyển sinh đại học năm 2023

Chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đại học năm 2023, nhiều trường đại học dự kiến phương án tuyển sinh năm sẽ không thay đổi và góp ý điều chỉnh một số kỹ thuật chung để tránh gây xáo trộn cho thí sinh.
Đăng ký trực tuyến