Cơ sở vật chất

Thứ bảy, 22/01/2022 | 14:15

Tổng diện tích tự nhiên của nhà trường là 6,7 ha, trong đó diện tích khoảng 14.000 m2 sử dụng cho xây dựng nhà làm việc, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thí nghiệm..., phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tổng diện tích tự nhiên của nhà trường là 6,7 ha, trong đó diện tích khoảng 14.000 m2 sử dụng cho xây dựng nhà làm việc, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thí nghiệm..., phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cụ thể:

Tổng diện tích: 45.784,2 m2.

Tổng diện tích sàn xây dựng: 14.371 m2.

Số phòng học: 56 phòng học và 03 phòng học máy tính.

Khu thí nghiệm: Diện tích 330m2, gồm 03 phòng (Lí-Hóa-Sinh-Địa kĩ thuật).

  • Phòng thí nghiệm vật lý, hóa học
  • Phòng thí nghiệm sinh học
  • Phòng Thực hành Xây dựng

Xưởng thực hành: diện tích 198m2, gồm 01 phòng (Điện-cơ khí)

  • Phòng thực hành Điện
  • Phòng Thực hành Cơ khí

Thư viện: Diện tích 350 m2, gồm 03 phòng

Số đầu sách trong thư viện: 1200 đầu sách và phòng đọc điện tử

 Với quy mô đào tạo hiện tại và tương lai phát triển, Trường hoàn toàn có thể đáp ứng điều kiện về diện tích cho các nhu cầu phát triển theo Quy định được đề cập trong Tiêu chuẩn TCVN39081-85 về diện tích mặt bằng tổng thể tối thiểu cần đạt được.

Yến Trang

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Tổng diện tích tự nhiên của nhà trường là 6,7 ha, trong đó diện tích khoảng 14.000 m2 sử dụng cho xây dựng nhà làm việc, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thí nghiệm..., phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đăng ký trực tuyến